วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

การแปลงฮาร์ดดิสก์จาก Fat32 เป็น NTFS ใน Win xp

ก่อนอื่นท่านต้องทำความเข้าใจว่า FAT32 กับ NTFS นั้นคืออะไร เพื่อไม่ให้เกิดความ
                 สับสนขึ้นว่าจะเลือกเป็น NTFS หรือ FAT32 ดี กล่าวคือ ทั้งสองอย่างที่กล่าวมานี้เป็น
                 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของฮาร์ดดิสก์ โดยที่ FAT32 เป็นการพัฒนามาจากการจัดเก็บ
                 ข้อมูลแบบ FAT (File Allocation Table )ซึ่งใช้กันมาตั้งแต่สมัยที่ยังใช้ระบบปฏิบัติการ
                 Dos อยู่นั่นเอง ส่วน NTFS(New Technology File System) เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ได้
                 พัฒนาเพื่อใช้กับ Windows NT ซึ่งเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือกว่า และปลอดภัยกว่า FAT32
                 การแปลงระบบให้ฮาร์ดดิสก์ของท่านก็ำทำได้ดังนี้ครับ
1.  ให้ท่านเปิดหน้าต่าง Command ขึ้นมาตามวิธีที่ได้นำเสนอมาแล้วในบทก่อนหน้านี้ั
2.  ท่านต้องอยู่ที่ ไดรฟ์ C:\>  เท่านั้นถ้าท่านยังอยู่ใน Root ให้ท่านพิมพ์   cd\ แล้วกด Enter ท่านก็จะอยู่ที่ไดรฟ์ C:\>
3.   เมื่อท่านอยู่หน้าต่าง Command แล้วให้ท่านพิมพ์ convert c:/fs:ntfs แล้วกด Enter ก็เรียบร้อยแล้วครับ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น