วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

Internet Explorer (IE) ถูกตั้ง Password ไม่ให้เข้าบาง Web Site จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร

1.ก่อนอื่นคุณต้องมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Internet Explorer Password Recovery Key เสียก่อนซึ่งคุณสามารถ Download
  ได้จากโปรแกรมที่ให้ Download ครับหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแล้วโปรแกรมนี้เป็น Shareware ครับคุณจำเป็นที่จะต้อง
   ลงทะเบียนด้วย และเมื่อเรียบร้อยแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับ
2. วิธีการใช้ก็คือว่าให้คุณคลิกที่ Recover ครับ
3. โปรแกรม Internet Explorer Password Recovery Key ก็จะทำการแสดง Password ที่ตั้งเอาไว้ออกมาให้เห็นทันทีครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น