วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

การใช้ Flashget เพื่อพิ่มความเร็วในการ Download

การดาวน์โหลดไฟล์ ที่มีขนาดใหญ่ สำหรับท่านที่อินเตอรเน็ตช้าอาจใช้เวลานานจึงขอแนะนำ โปรแกรมที่ช่วยในการดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มความเร็วในการ ดาวน์โหลด หรือช่วยในกรณีที่ ดาวน์โหลดยังไม่เสร็จ แต่อินเตอร์เน็ตหลุดหรือไฟดับ ท่านจะได้ไม่ต้องดาวน์โหลดใหม่ทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมที่จะแนะนำนั้นคือ FlashGet   วิธีการใช้มีดังนี้
1.เข้าไปที่หน้าดาวน์โหลดแล้วคลิกขวาโปรแกรมที่ต้องดาวน์โหลดแล้วเลือก ดาวน์โหลดโดยใช้ Flashget ดังรูป


2. จะปรากฏหน้าต่าง เพิ่มงานดาวน์โหลดใหม่ ในหน้าไม่ต้องกำหนดค่าอะไรให้คลิกปุ่ม OK ได้เลย

3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะเก็บอยู่ท ี่ C:\Downloads

เครดิตคุณ KraIsIT

1 ความคิดเห็น: