วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

วิธีการเก็บ URLของWebsiteที่คุณชอบหรือWebsiteที่จำเป็นต้องเข้าอยู่ เสมอๆ เอาไว้บน

Toolbar ของ IE เพื่อที่จะได้สามารถเปิดได้ง่ายๆ ซึ่งจะสะดวกและเร็วกว่าเปิดจาก Favorites
          อีกครับ

เนื้อหา : 1. คุณต้องตรวจสอบที่เมนู View > Toolbars > Links ใน IE ของคุณว่า มีการติ๊กถูกเลือกเอาไว้หรือเปล่า
    ซึ่งโดยปกติมันจะติ๊กเอาไว้อยู่แล้วนะครับ
2. ให้คุณเปิด Web site ที่คุณต้องการขึ้นมา แล้วให้คุณลาก Icon หน้า URLในช่อง Address มาใส่ในส่วนที่เป็น Links
     ก็เป็นอันว่าเรีบยร้อยแล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น