วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ปกป้องคอมฯ จากไวรัสทุกสายพันธ์ด้วย Rollback Rx คืนค่า(Recovery) แบบซับซ้อน

ปกป้องคอมฯ จากไวรัสทุกสายพันธ์ด้วย Rollback Rx คืนค่าแบบซับซ้อน (แบบหอยแครง)

Rollback Rx Professional Enterprise 7.2.1รายละเอียดของโปรแกรม

RollBack Rx? is an powerful PC system and data restore utility that enables home users
and IT departments to roll-back PC's to a desired point in time. RollBack Rx is ideal for
 Corporate IT or Network Administrator because it doesn't require a site visit from
a technician to fix PC's... Resulting in a unique approach from other imaging products on the market.

RollBack Rx? Highlights:
RollBack Rx significantly reduces PC trouble shooting, repairing and restoring time to seconds!
Empowering both home users and enterprise IT support personnel to achieve tremendous savings
 of time and money on maintaining their computers.

- RollBack Rx doesn’t impact performance
- Can be remotely managed and deployed (Enterprise Version)
- RollBack Rx? only takes 0.07% of total hard disk space.
- Supports up to 60,000 snapshots.
- Takes less than 3 seconds to create a new snapshot.
- Creates a complete system snapshot without restarting the system.
- Offers a variety of options to create new snapshots manually or automatically.
- Recovers corrupted or deleted files from any of the 60,000 snapshots easily and quickly.
- Revert file histories from any of the 60,000 snapshots.
- Restores a completely crashed system to any of the 60,000 snapshots in seconds.
- Restores a completely crashed system with data up to the second of crash.
- Restores the entire system to any of the 60,000 snapshots within a restart cycle.
ฯลฯ
เป็นโปรแกรมที่มีความยืดหยุ่นสูง
-สามารถกำหนดจุดคืนค่าได้ 60,000 snapshots
-กำหนดรหัสให้ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ กรณีใช้เครื่องเดียวกัน
-บันทึกการคืนค่าของผู้ใช้แต่ละคนได้ กรณีใช้เครื่องเดียวกัน
ฯลฯ
--------------------------------

ขอบเขตของบทความที่คิดว่าจะทำ.......
ตอนที่ 1.การติดตั้งโปรแกรม
ตอนที่ 2.กำหนดให้โปรแกรมคืนค่า เมื่อผู้ใช้ต้องการ
                 2.1 การคืนค่า
ตอนที่ 3.การบันทึกจุดคืนค่า ตำแหน่งใหม่
ตอนที่ 4.ทุกครั้งที่บูตเครื่อง(Restart) กำหนดให้โปรแกรมคืนค่า(ย้อนกลับ) ไปที่จุดที่ 1
ตอนที่ 5.การคืนค่าไปจุดที่ 1 ด้วยเมนู Restore System แล้วให้โปรแกรมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ที่ทำไว้ก่อนบูต(Restart) เป็นจุดคืนค่า 2  หรือ ไม่บันทึกก็ได้ (อ่านแล้วงง..ต้องลอง)
ตอนที่ 6.การบันทึกจุดคืนค่า ตั้งแต่จุดที่ 2...->...60000 โดยไม่บูต(Restart)เครื่อง
พร้อมตั้งชื่อ+ใส่รายละเอียดของจุดคืนค่า
ตอนที่ 7.ทุกครั้งที่บูตเครื่อง(Restart) โปรแกรมจะบันทึกจุดคืนค่า(ย้อนกลับ) เป็นจุดที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 ...แต่บูตเข้าวินโดวส์
    โปรแกรมคืนค่า(ย้อนกลับ) ไปที่จุดที่ 1
ตอนที่ 8.กำหนดให้โปรแกรมคืนค่า(ย้อนกลับ) ไปจุดที่ต้องการ เช่น จุดที่ 3 หรือจุดคืนค่าอื่นๆ (ทำแบบเดียวกับตอนที่ 7 โดยเลือกการตั้งค่าตามที่ต้องการ)
ตอนที่ 9. การคืนค่า(ย้อนกลับ) ถ้าบูตเข้าวินโดสว์ไม่ได้
ตอนที่ 10. การถอนโปรแกรม(Uninstall)
---------------------ขั้นเตรียมการ

1.โปรแกรม Rollback Rx Pro v.7.2.1 คิก คิก คิก  baby (ผมไม่มีโปรแกรมให้ท่านนะ...ไม่ต้องส่งอีเมล์มาขอ  ..ขอบคุณครับ)  กล้วยเต้น

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ควร..... Defrag HDD+แสกนไวรัส+ลบไฟล์ขยะ

หมายเหตุ
คำว่า Restore ในบทความนี้ใช้คำภาษาไทยว่า คืนค่า
จุดคืนค่า จุดที่ 1 หมายถึง จุดคืนค่าที่โปรแกรม Rollback บันทึกไว้ในครั้งแรก
จุดคืนค่า จุดที่ 2 หรือ 3 ->.... หมายถึงจุดคืนค่าที่โปรแกรม Rollback บันทึกไว้ในครั้งต่อไป....

ขั้นลงมือทำ

ตอนที่ 1.การติดตั้งโปรแกรม
2.1 การคืนค่า


ตอนที่ 3. การบันทึกจุดคืนค่า ตำแหน่งใหม่

เมื่อท่านติดตั้งโปรแกรมใหม่ ๆ เพิ่มเติมเข้าไป และ
 ต้องการบันทึกเป็นจุดคืนค่า ตำแหน่งใหม่ (ลบตำแหน่งเดิมทิ้งไป)เครื่องจะรีสตาทร์ โปรแกรมทำการบันทึกจุดคืนค่าให้รอจนครบ 100 % และบูตเข้าสู่วินโดวส์
หากมีการตั้งค่าให้ทำเหมือน ข้อ 2.กำหนดให้โปรแกรมคืนค่า เมื่อผู้ใช้ต้องการ ขั้นตอนที่ 9 ถึง 14


ตอนที่ 4.  ทุกครั้งที่บูตเครื่อง(Restart) กำหนดให้โปรแกรมคืนค่าไปจุดที่ 1(Auto Restore)
ทุกครั้งที่บูตเครื่อง(Restart) ้โปรแกรมจะคืนค่าไปจุดที่ 1


  4.1การยกเลิกค่าที่กำหนดไว้   

ตอนที่ 5.  การคืนค่าไปจุดที่ 1 ด้วยเมนู Restore System และให้โปรแกรมบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ก่อนบูต(Restart)
เป็นจุดคืนค่า 2  หรือ ไม่บันทึกก็ได้ (อ่านแล้วงง..ต้องลอง)

ตอนที่ 6.การบันทึกจุดคืนค่า ตั้งแต่จุดที่ 2...->...60000 โดยไม่บูต(Restart)เครื่อง พร้อมตั้งชื่อ+ใส่รายละเอียดของจุดคืนค่า

สามารถคืนค่าไปที่จุดใด ๆ ที่บันทึกไว้ก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบกับจุดคืนค่าอื่น

การทำในตอนที่ 6  ทั้งหมด สามารทำได้ที่ หน้า Application Console เมนู  Take Snapshot  เช่นกัน ดังรูปล่างนี้

ตอนที่ 7.  ทุกครั้งที่บูตเครื่อง(Restart) โปรแกรมจะบันทึกจุดคืนค่า(ย้อนกลับ) เป็นจุดที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 ...แต่บูตเข้าวินโดวส์ โปรแกรมคืนค่า(ย้อนกลับ) ไปที่จุดที่ 1

ล๊อกอินเข้าโปรแกรม ตามวิธีในตอนที่ 5 ข้อ 1-4
การทำให้มีการเปลี่ยนแปลง   ให้ Copy ช็อทคัท บน Desktop เพิ่มแล้ว Paste ที่หน้า Desktop

เข้าไปดูว่ามีการบันทึกจุดคืนค่าเพิ่มเข้ามา ได้ตามวิธีใน ตอนที่ 6 ข้อ 6.1


ตอนที่ 8. กำหนดให้โปรแกรมคืนค่า(ย้อนกลับ) ไปจุดที่ต้องการ เช่น จุดที่ 3 หรือจุดคืนค่าอื่นๆ (ทำแบบเดียวกับตอนที่ 7 โดยเลือกการตั้งค่าตามที่ต้องการ)ตอนที่ 9.   การคืนค่า(ย้อนกลับ) ถ้าบูตเข้าวินโดสว์ไม่ได้ 


ตอนที่ 10.    การถอนโปรแกรม(Uninstall)
 10ขอจบบทความ Rollback Rx เพียงเท่านี้ครับ 11
 11 ข้อมูลทั้งหมด+ภาพ มาจากท่าน ภูม ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น